Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
460/UBND-DL1 Số 460 UBND-DL1 v v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 20/01/22
403/UBND-GD Số 403 UBND-GD v v thực hiện quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 18/01/22
59/UBND-TM4 Số 59 UBND-TM4 Vv thông báo văn bản mới ban hành 17/01/22
45/UBND-GD Số 45 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành 13/01/22
46/UBND-GD Số 46 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành 13/01/22
48/UBND-GD Số 48 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành 13/01/22
49/UBND-GD Số 49 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành 13/01/22
42/UBND-GD Số 42 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành 12/01/22
225/UBND-TH5 Số 225 UBND-TH5 v v thực hiện chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và Kết luận số 314-KL TU ngày 29 11 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 11/01/22
35/UBND-VX5 Số 35 UBND-VX5 Vv thông báo văn bản mới ban hành 10/01/22
19/UBND-VX5 Số 19 UBND-VX5 V v thông báo Văn bản mới ban hành 07/01/22
21/UBND-VX2 Số 21 UBND-VX2 v v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/01/22
8659/UBND-GT1 Số 8659 UBND-GT1 V v tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm khai báo y tế COVID-19 cho người, phương tiện ra, vào tỉnh bằng đường bộ 01/12/21
371/UBND-VX6 Số 371 UBND-VX6 V v thông báo văn bản mới ban hành Thông tư 16 2021 TT-BTTTT 30/11/21
372/UBND-PC Số 372 UBND-PC Vv thông báo văn bản mới ban hành 30/11/21
364/UBND-VX2 Số 364 UBND-VX2 Về việc thông báo Văn bản hợp nhất số 4246 VBHN-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH mới ban hành 26/11/21
8471/UBND-DL1 Số 8471 UBND-DL1 V v Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp, trường học 24/11/21
8447/UBND-GD Số 8447 UBND-GD v v Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo yêu cầu của vị trí việc làm 23/11/21
4640/UBND-PC Số 4640 UBND-PC V v triển khai thực hiện Quyết định số 21 2021 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL 20/07/21
106/BTC Số 106 BTC V v Danh sách dự kiến các mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, năm 2020 09/07/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 120 mục.
trong 6