Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2665/QĐ-UBND Số 2665 QĐ-UBND Quyết định V v thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI năm 2023 - 2024 12/09/23
2415/QĐ-UBND Số 2415 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v khen thưởng các tập thể cá nhân thuộc Sở GD&ĐT Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2022-2023 27/08/23
2456/QĐ-UBND Số 2456 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 25/08/23
2381/QĐ-UBND Số 2381 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi STTTNNĐ năm 2021-2022 18/08/23
2346/QĐ-UBND Số 2346 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 16/08/23
1638/QĐ-UBND Số 1638 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/06/23
1450/QĐ-UBND Số 1450 QĐ-UBND QUYẾT ĐINH Về việc thay Trưởng Ban thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm 2023 19/06/23
1597/QĐ-UBND Số 1597 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 19/06/23
1502/QĐ-UBND Số 1502 QĐ-UBND Quyết định V v Phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 07/06/23
1115/QĐ-UBND Số 1115 QĐ-UBND Quyết định V.v công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 04/05/23
1048/QĐ-UBND Số 1048 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
1051/QĐ-UBND Số 1051 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
1054/QĐ-UBND Số 1054 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh QN 21/04/23
1052/QĐ-UBND Số 1052 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giao khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
988/QĐ-UBND Số 988 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu lớp 6 PTDT nội trú và lớp 10 THPT năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 18/04/23
858/QĐ-UBND Số 858 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh QN 31/03/23
858/QĐ-UBND Số 858 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh Quảng Ninh 31/03/23
729/QĐ-UBND Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 22/03/23
08/2023/QĐ-UBND Số 08 2023 QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ quyết định số 37 2018 QĐ - UBND ngày 12 11 2018 của UBND tỉnh ban hành quy định vê việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 13/03/23
550/KH-HĐLCSGK Số 550 KH-HĐLCSGK Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 10/03/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 174 mục.
trong 9