Văn bản mới nhất
Số 06 2022 NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 123 NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023
Số 14 KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 256 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - XH gắn với bảo đảm vững chắc QPAN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS MN trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2021
Số 52-HD TU Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Số 126 UBND-CATX V.v triển khai thực hiện Nghị định số 104 2022 NĐ-CP ngày 21 12 20222 của Chính phủ
Số 185 KH-UBND KH thực hiện dự án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2025
Số 269 KH-UBND KH thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 309 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kế hoạch phát triển KT-XH gắn với đảm bảo vững chắc QPAN ở các xã, thôn vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 141 CTr-SGDĐT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ TU ngày 28 11 2022 của Tỉnh ủy Nghị quyết số 128-NQ HĐND ngày 09 12 2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3786/QĐ-UBND Số 3786 QĐ-UBND Quyết định V v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 22/12/22
3644/QĐ-UBND Số 3644 QĐ-UBND Quyết định V.v ban hành bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 12/12/22
3636/QĐ-UBND Số 3636 QĐ-UBND Quyết định V v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 12/12/22
45/2022/QĐ-UBND Số 45 2022 QĐ-UBND Quyết định V v Quy định xã Nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2021 - 2025 12/12/22
44/2022/QĐ-UBND Số 44 2022 QĐ-UBND Quyết định V v Ban hành Bộ Tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2021 - 2025 12/12/22
197/QĐ-BTC Số 197 QĐ-BTC V v Công nhận số lượng giải, mức thưởng cho các tập thể, các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ VIII, năm 2021 - 2022 09/12/22
3521/QĐ-UBND Số 3521 QĐ-UBND Quyết định V v công nhận danh hiệu gia đình,dòng họ,đơn vị,khu dân cư hiếu học xuất sắc 05 năm GD 2017-2022 02/12/22
3360/QĐ-UBND Số 3360 QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 15/11/22
5319/UBND-GD Số 5319 UBND-GD V v Triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh 10/10/22
30/2022/QĐ-UBND Số 30 2022 QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, CB, CC, VC, LĐHĐ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 03/10/22
2584/QĐ-UBND Số 2584 QĐ-UBND QĐ công nhận SKKN đề nghị xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh năm học 2021-2022 07/09/22
2473/QĐ-UBND Số 2473 QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 29/08/22
2372/QĐ-UBND Số 2372 QĐ-UBND Quyết định v v đề nghị ban hành kế hoạch thời gian năm học, 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh QN 18/08/22
2067/QĐ-UBND Số 2067 QĐ-UBND QĐ V v Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 142 QĐ - Ttg ngày 27 01 2022 của TTCP về việc phê duyệt chương trình Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030 21/07/22
2025/QĐ-UBND Số 2025 QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2022 - 2025 15/07/22
19/2022/QĐ-UBND Số 19 2022 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh QN 15/06/22
1355/QĐ-UBND Số 1355 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh Qn giai đoạn 2022 - 2025 23/05/22
2827/UBND-TM2 Số 2827 UBND-TM2 Vv triển khai chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập 05/05/22
1139/QĐ-UBND Số 1139 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 29/04/22
854/QĐ-UBND Số 854 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 04/04/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 149 mục.
trong 8