Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1115/QĐ-UBND Số 1115 QĐ-UBND Quyết định V.v công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 04/05/23
1048/QĐ-UBND Số 1048 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
1051/QĐ-UBND Số 1051 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
1054/QĐ-UBND Số 1054 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh QN 21/04/23
1052/QĐ-UBND Số 1052 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt danh mục sách giao khoa lớp 8 năm học 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 21/04/23
988/QĐ-UBND Số 988 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu lớp 6 PTDT nội trú và lớp 10 THPT năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 18/04/23
858/QĐ-UBND Số 858 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh QN 31/03/23
858/QĐ-UBND Số 858 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 tỉnh Quảng Ninh 31/03/23
729/QĐ-UBND Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 22/03/23
08/2023/QĐ-UBND Số 08 2023 QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ quyết định số 37 2018 QĐ - UBND ngày 12 11 2018 của UBND tỉnh ban hành quy định vê việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 13/03/23
550/KH-HĐLCSGK Số 550 KH-HĐLCSGK Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 10/03/23
07/2023/QĐ-UBND Số 07 2023 QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh QN 09/03/23
578/QĐ-UBND Số 578 QĐ-UBND Quyết định V v giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hạ Long đào tạo giáo viên năm học 2022 - 2023 theo Nghị định số 116 2020 NĐ - CP của Chính phủ 08/03/23
10/QĐ-BTC Số 10 QĐ-BTC Quyết định V v Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Qn lần thứ VIII năm 2023 02/02/23
158/QĐ-UBND Số 158 QĐ-UBND Quyết định V v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040 17/01/23
3786/QĐ-UBND Số 3786 QĐ-UBND Quyết định V v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 22/12/22
3644/QĐ-UBND Số 3644 QĐ-UBND Quyết định V.v ban hành bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 12/12/22
3636/QĐ-UBND Số 3636 QĐ-UBND Quyết định V v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 12/12/22
45/2022/QĐ-UBND Số 45 2022 QĐ-UBND Quyết định V v Quy định xã Nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2021 - 2025 12/12/22
44/2022/QĐ-UBND Số 44 2022 QĐ-UBND Quyết định V v Ban hành Bộ Tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2021 - 2025 12/12/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 165 mục.
trong 9