Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2524/KH-BCĐ Số 2524 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bóng bàn, Bóng rổ, Đá Cầu, Cầu lông 15/09/23
2525/KH-BCĐ Số 2525 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Môn thi Bơi, Cờ vua, Đẩy gậy, Võ Cổ truyền, Võ Vovinam, Bóng đá, Điền kinh 15/09/23
2541/KH-BTC Số 2541 KH-BTC KẾ HOẠCH tổ chức môn Bơi - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai 15/09/23
2543/KH-BCĐ Số 2543 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Giải Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 môn thi do SGDĐT tổ chức 15/09/23
211/KH-UBND Số 211 KH-UBND KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, phân tích và đề ra cá nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 18/08/23
199/KH-UBND Số 199 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức hội khỏe Phù Đổng tỉnh QN lần thứ XI, năm 2023 - 2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đồng cấp khu vực cấp toàn quốc lần thứ X, năm 2024 11/08/23
183/KH-UBND Số 183 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai Chương trình phổ cập bơi an toàn, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 27/07/23
176/KH-UBND Số 176 KH-UBND KẾ HOẠCH truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Qn đến năm 2030 17/07/23
119/KH-UBND Số 119 KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dường học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2022 - 2023 08/05/23
104/KH-UBND Số 104 KH-UBND Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trả em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023 21/04/23
30/KH-UBND Số 30 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023 13/02/23
11/KH-BTC Số 11 KH-BTC Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Qn lần thứ VIII năm 2023 02/02/23
19/KH-UBND Số 19 KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh QN 30 10 1963 - 30 10 2023 02/02/23
05/BTC-HTSTKT Số 05 BTC-HTSTKT Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh QN lần thứ IX năm 2022 - 2023 18/01/23
6356/CTr-UBND Số 6356 CTr-UBND Chương trình Hành động Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ TU ngày 28 11 2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128 NQ-HĐND ngày 09 12 2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 30/12/22
257/KH-UBND Số 257 KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 31/10/22
240/KH-UBND Số 240 KH-UBND Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh 05/10/22
202/KH-UBND Số 202 KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2022 23/08/22
199/KH-UBND Số 199 KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023 19/08/22
189/KH-UBND Số 189 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giao dục trên địa bàn tỉnh QN 04/08/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 52 mục.
trong 3