Văn bản mới nhất
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Số 48 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024
Số 1484-CV TU V.v thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo tỉnh
Số 229 PGD&ĐT V.v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023
Số 531 TB-BTC Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 527 BTC-HKPĐ V.v tiếp tục tổ chức các môn thi còn lại tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2024
Số 02 2024 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09 2022 QĐ-TTg ngày 04 4 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số 47 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
26/VP.UBND-NC Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 24/02/24
184//UBND-KTTC Số 184 UBND-KTTC V.v triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 26/01/24
3499/UBND-GTCN&XD Số 3499 UBND-GTCN&XD V.v tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh 19/12/23
3375/UBND-VHXH Số 3375 UBND-VHXH Về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 06/12/23
7576/VP.UBND-VHXH Số 7576 VP.UBND-VHXH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ GD &ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lương người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 26/11/23
2647/UBND-VHXH Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 22/09/23
2606/UBND-VHXH Số 2606 UBND-VHXH V v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 20/09/23
2317/UBND-GD Số 2317 UBND-GD V.v Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023-2024 25/08/23
4641/VP.UBND-VHXH Số 4641 VP.UBND-VHXH V v triển khai thực hiện Dự án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến 2030 24/07/23
1552/UBND-NC Số 1552 UBND-NC V v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong chuyển đổi số toàn diện, đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 26/06/23
1489/UBND-VHXH Số 1489 UBND-VHXH V v tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, năm 2022 15/06/23
1221/UBND-GD Số 1221 UBND-GD V v Tổ chức Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 23/05/23
1111/UBND-XD6 Số 1111 UBND-XD6 V.v Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ họ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 12/05/23
1914/VP.UBND-GD Số 1914 VP.UBND-GD V v thu học phí học văn hóa cho các học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên 31/03/23
Số 67 LHH-TT V v Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023 28/02/23
342/UBND-GD Số 342 UBND-GD V v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mần non 24/02/23
252/UBND-GD Số 252 UBND-GD V v Kết quả thẩm định hồ sơ duy trì, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 13/02/23
6015/UBND-DL1 Số 6015 UBND-DL1 V v tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục 25/11/22
5598/UBND-GD Số 5598 UBND-GD V v Triển khai nội dung thành phần GD & ĐT thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 27/10/22
5227/UBND-GD Số 5227 UBND-GD V v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 04/10/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 151 mục.
trong 8