Văn bản mới nhất
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
356/TB-SGDĐT Số 356 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 02 năm 2024 03/02/24
323/TB-SGDĐT Số 323 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2024 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 31/01/24
3677/TB-SGDĐT Số 3677 TB-SGDĐT Thông báo ý kiến Kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở GDĐT về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 17/01/24
3819/TB-SGDĐT Số 3819 TB-SGDĐT Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 04/01/24
3480/TB-SGDĐT Số 3480 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2023 06/12/23
3082/TB-SGDĐT Số 3082 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 01/11/23
2733/TB-SGDĐT Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 03/10/23
2421/TB-SGDĐT Số 2421 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Kết quả Hội thi Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2023 06/09/23
2401/TB-SGDĐT Số 2401 TB-SGDĐT THÔNG BÁO chương trình công tác tháng 9 năm 2023 03/09/23
1693/TB-SGDĐT Số 1693 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 03/07/23
1605/SGDĐT-GDPT Số 1605 SGDĐT-GDPT V v công bố điểm chuẩn và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 23/06/23
1255/TB-SGDĐT Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023 24/05/23
1168/TB-SGDDT Số 1168 TB-SGDDT Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 18/05/23
1102/TB-SGDĐT Số 1102 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 11/05/23
75/TB-HN&GDTX Số 75 TB-HN&GDTX Thông báo tiếp nhận nhu cầu học liên thông Đại học các ngành khối sư phạm 20/04/23
745/TB-SGDĐT Số 745 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 30/03/23
454/TB-SGDĐT Số 454 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 28/02/23
197/TB-SGDĐT Số 197 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2023 31/01/23
35/TB-SGDĐT Số 35 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2023 06/01/23
3739/TB-SGDĐT Số 3739 TB-SGDĐT Thông báo Lịch trực Tết Dương lịch năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 27/12/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 80 mục.
trong 4