Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2421/TB-SGDĐT Số 2421 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Kết quả Hội thi Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2023 06/09/23
2401/TB-SGDĐT Số 2401 TB-SGDĐT THÔNG BÁO chương trình công tác tháng 9 năm 2023 03/09/23
1693/TB-SGDĐT Số 1693 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 03/07/23
1605/SGDĐT-GDPT Số 1605 SGDĐT-GDPT V v công bố điểm chuẩn và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 23/06/23
1255/TB-SGDĐT Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023 24/05/23
1168/TB-SGDDT Số 1168 TB-SGDDT Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 18/05/23
1102/TB-SGDĐT Số 1102 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 11/05/23
75/TB-HN&GDTX Số 75 TB-HN&GDTX Thông báo tiếp nhận nhu cầu học liên thông Đại học các ngành khối sư phạm 20/04/23
745/TB-SGDĐT Số 745 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 30/03/23
454/TB-SGDĐT Số 454 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 28/02/23
197/TB-SGDĐT Số 197 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2023 31/01/23
35/TB-SGDĐT Số 35 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2023 06/01/23
3739/TB-SGDĐT Số 3739 TB-SGDĐT Thông báo Lịch trực Tết Dương lịch năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 27/12/22
3455/TB-SGDĐT Số 3455 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 12 năm 2022 01/12/22
3186/TB-SGDĐT Số 3186 TB-SGDĐT Thông báo Giới thiệu mẫu dấu mới của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 07/11/22
3152/TB-SGDĐT Số 3152 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2022 02/11/22
3001/TB-SGDĐT Số 3001 TB-SGDĐT Thông báo kết quả Hội thi Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ Nhất, năm học 2022-2023 21/10/22
2737/TB-SGDĐT Số 2737 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2022 28/09/22
2446/TB-SGDĐT Số 2446 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Phân công lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 30/08/22
1800/TB-SGDĐT Số 1800 TB-SGDĐT Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 73 mục.
trong 4