Văn bản mới nhất
Số 2744 SGDĐT-VP V.v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số 2986 UBND-VP V.v quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 320-KH TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ TW ngày 11 7 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cá
Số 77 KHPH-STP-SGDĐT Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và VPPL cho HS các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Số 2989 UBND-VP thông báo Thông tư số 06 2023 TTBXD ngày 08 9 2023 của Bộ Xây dựng
Số 2738 SGDĐT-TCCBQLCL V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Số 289 VH&TT V.v phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023
Số 2736 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2025
Số 1298 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐINH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
Số 2728 SGDĐT-VP V.v Quán triệt, triển khai thông báo số 127 TB-VP.UBND ngày 30 8 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2733/TB-SGDĐT Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 03/10/23
2421/TB-SGDĐT Số 2421 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Kết quả Hội thi Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2023 06/09/23
2401/TB-SGDĐT Số 2401 TB-SGDĐT THÔNG BÁO chương trình công tác tháng 9 năm 2023 03/09/23
1693/TB-SGDĐT Số 1693 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 03/07/23
1605/SGDĐT-GDPT Số 1605 SGDĐT-GDPT V v công bố điểm chuẩn và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 23/06/23
1255/TB-SGDĐT Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023 24/05/23
1168/TB-SGDDT Số 1168 TB-SGDDT Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 18/05/23
1102/TB-SGDĐT Số 1102 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 11/05/23
75/TB-HN&GDTX Số 75 TB-HN&GDTX Thông báo tiếp nhận nhu cầu học liên thông Đại học các ngành khối sư phạm 20/04/23
745/TB-SGDĐT Số 745 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 30/03/23
454/TB-SGDĐT Số 454 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 28/02/23
197/TB-SGDĐT Số 197 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2023 31/01/23
35/TB-SGDĐT Số 35 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2023 06/01/23
3739/TB-SGDĐT Số 3739 TB-SGDĐT Thông báo Lịch trực Tết Dương lịch năm 2023 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 27/12/22
3455/TB-SGDĐT Số 3455 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 12 năm 2022 01/12/22
3186/TB-SGDĐT Số 3186 TB-SGDĐT Thông báo Giới thiệu mẫu dấu mới của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 07/11/22
3152/TB-SGDĐT Số 3152 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2022 02/11/22
3001/TB-SGDĐT Số 3001 TB-SGDĐT Thông báo kết quả Hội thi Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ Nhất, năm học 2022-2023 21/10/22
2737/TB-SGDĐT Số 2737 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2022 28/09/22
2446/TB-SGDĐT Số 2446 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Phân công lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 30/08/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 74 mục.
trong 4