Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
298/QĐ-SGDĐT Số 298 QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận kết quả các dự án và tặng giấy chứng nhận các dự án Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022 20/01/22
290/QĐ-SGDĐT Số 290 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 18/01/22
1784/QĐ-SGDĐT Số 1784 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT chương trình GDTX năm học 2021-2022 của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Ba Chẽ, Bình Liêu, Cẩm Phả, Đầm Hà, Đông Triều, Hạ Long, Hải Hà 08/11/21
1703/QĐ-SGDĐT Số 1703 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 29/10/21
1704/QĐ-SGDĐT Số 1704 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 29/10/21
1203/QĐ-SGDĐT Số 1203 QĐ-SGDĐT Quyêt định về việc tặng Giấy khen năm học 2020-2021 06/08/21
483/QĐ-BTC Số 483 QĐ-BTC Quyết định về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXII, năm 2021 06/08/21
1202/QĐ-SGDĐT Số 1202 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua Cở sở năm học 2020 - 2021 06/08/21
1198/QĐ-SGDĐT Số 1198 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ YSM 05/08/21
1158/QĐ-SGDĐT Số 1158 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 29/07/21
1033/QĐ-SGDĐT Số 1033 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Quy định công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/21
948/QĐ-SGDĐT Số 948 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 11/06/21
932/QĐ-SGDĐT Số 932 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Thái Dương chuyển địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục ngoại ngữ đến vị trí mới 03/06/21
735/QĐ-SGDĐT Số 735 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Quy định xét, công nhận sáng kiến và xét, đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh 17/05/21
553/QĐ-SGDĐT Số 553 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2021 12/04/21
397/QĐ-SGDĐT Số 397 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 08/03/21
352/QĐ-UBND Số 352 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 02/03/21
293/QĐ-SGDĐT Số 293 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 08/02/21
2543/QĐ-SGDĐT Số 2543 QĐ-SGDĐT V v Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh Năm học 2020 - 2021 25/12/20
2519/QĐ-SGDĐT Số 2519 QĐ-SGDĐT Quyết định công nhận kết quả các dự án đoạt giải Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 20/12/20
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 103 mục.
trong 6