Văn bản mới nhất
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1236/QĐ-BCĐ Số 1236 QĐ-BCĐ Quyết định V.v thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023 - 2024 13/09/23
1176/QĐ-SGDĐT Số 1176 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH V.v Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 01/09/23
964/QĐ-SGDĐT Số 964 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH tặng Giấy khen Sở GD&ĐT năm học 2022-2023 18/08/23
658/QĐ-SGDĐT Số 658 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 02/06/23
626/QĐ-SGDĐT Số 626 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v Kiện toàn Ban Điều hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 24/05/23
614/QĐ-SGDĐT Số 614 QĐ-SGDĐT Quyết định Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 23/05/23
470/QĐ-SGDĐT Số 470 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc công nhận học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2023 03/04/23
398/QĐ-SGDĐT Số 398 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích tại Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023 13/03/23
357/QĐ-SGDĐT Số 357 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v tặng giấy khen 02/03/23
319/QĐ-SGDĐT Số 319 QĐ-SGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 28/02/23
282/QĐ-SGDĐT Số 282 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen 15/02/23
267/QĐ-SGDĐT Số 267 QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận dự án đoạt giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh,giáo viên tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022 - 2023 09/02/23
247/QĐ-SGDĐT Số 247 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc công nhận kết quả thẩm định các dự án đủ điều kiện tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023 01/02/23
254/QĐ-SGDĐT Số 254 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 01/02/23
223/QĐ-SGDĐT Số 223 QĐ-SGDĐT Quyết định Phân công cán bộ, công chức làm công tác Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xử lí đơn thư và trực đường dây nóng tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2023 31/01/23
56/QĐ-SGDĐT Số 56 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 12/01/23
1778/QĐ-SGDĐT Số 1778 QĐ-SGDĐT Quyết định về việc tặng Giấy khen 11/11/22
1717/QĐ-SGDĐT Số 1717 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 01/11/22
1699/QĐ-SGDĐT Số 1699 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 28/10/22
1681/QĐ-SGDĐT Số 1681 QĐ-SGDĐT Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tại các trường tiểu học Yên Thọ, Thủy An, Hoàng Quế thị xã Đông Triều 26/10/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 143 mục.
trong 8