Văn bản mới nhất
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
626/QĐ-SGDĐT Số 626 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v Kiện toàn Ban Điều hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 24/05/23
614/QĐ-SGDĐT Số 614 QĐ-SGDĐT Quyết định Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 23/05/23
470/QĐ-SGDĐT Số 470 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc công nhận học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở năm 2023 03/04/23
398/QĐ-SGDĐT Số 398 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích tại Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023 13/03/23
357/QĐ-SGDĐT Số 357 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v tặng giấy khen 02/03/23
319/QĐ-SGDĐT Số 319 QĐ-SGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 28/02/23
282/QĐ-SGDĐT Số 282 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen 15/02/23
267/QĐ-SGDĐT Số 267 QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận dự án đoạt giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh,giáo viên tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022 - 2023 09/02/23
247/QĐ-SGDĐT Số 247 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc công nhận kết quả thẩm định các dự án đủ điều kiện tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023 01/02/23
254/QĐ-SGDĐT Số 254 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 01/02/23
223/QĐ-SGDĐT Số 223 QĐ-SGDĐT Quyết định Phân công cán bộ, công chức làm công tác Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh xử lí đơn thư và trực đường dây nóng tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2023 31/01/23
56/QĐ-SGDĐT Số 56 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 12/01/23
1778/QĐ-SGDĐT Số 1778 QĐ-SGDĐT Quyết định về việc tặng Giấy khen 11/11/22
1717/QĐ-SGDĐT Số 1717 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc 01/11/22
1699/QĐ-SGDĐT Số 1699 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 28/10/22
1681/QĐ-SGDĐT Số 1681 QĐ-SGDĐT Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tại các trường tiểu học Yên Thọ, Thủy An, Hoàng Quế thị xã Đông Triều 26/10/22
3095/QĐ-UBND Số 3095 QĐ-UBND Vv công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thực hiện nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 24/10/22
1326/QĐ-SGDĐT Số 1326 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu thư viện trường tiểu học năm học 2021 - 2022 06/09/22
1090/QĐ-SGDĐT Số 1090 QĐ-SGDĐT Quyết định tặng Giấy khen học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, cuộc thi, giải thể thao do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2021-2022 23/08/22
1029/QĐ-SGDĐT Số 1029 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội dung chi tiết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/08/22
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 139 mục.
trong 7