Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
9391/UBND-GD Số 9391 UBND-GD v v chủ trương thuê dịch vụ phần mềm Quản lý trường học trực tuyến 27/12/21
3802/SGDĐT-GDPT Số 3802 SGDĐT-GDPT V v hoãn Hội nghị tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học 20/12/21
3244/SGDĐT-VP Số 3244 SGDĐT-VP V v xử lý các trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục 05/11/21
3089/SGDĐT-KHTC Số 3089 SGDĐT-KHTC V v sửa đổi nội dung hướng dẫn số 2847 LS-SGDDT-TC ngày 07 10 2021 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học phí 27/10/21
2817/SGDĐT-GDPT Số 2817 SGDĐT-GDPT Về việc tổ chức phần thi Thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục và Tổng kết Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm 2021 05/10/21
2722/SGDĐT-TTr Số 2722 SGDĐT-TTr V v hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022 25/09/21
2690/SGDĐT-TCCBQLCB Số 2690 SGDĐT-TCCBQLCB V v hướng dẫn hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên 23/09/21
2523/SGDĐT-VP Số 2523 SGDĐT-VP V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác quản lý học sinh năm học 2021-2022 08/09/21
2503/SGDĐT-KHTC Số 2503 SGDĐT-KHTC V v thực hiện chính sách học phí và quy định một số khoản thu năm học 2021 - 2022 07/09/21
2406/SGDĐT-GDPT Số 2406 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện Thông tư 22 2021 TT-BGDDT ngày 20 7 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 27/08/21
2363/SGDĐT-TCCBQLCL Số 2363 SGDĐT-TCCBQLCL V v hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 24/08/21
2257/SGDĐT-TCCBQLCL Số 2257 SGDĐT-TCCBQLCL V v sử dụng số liệu thống kê ngành Giáo dục 17/08/21
2134/SGDĐT-VP Số 2134 SGDĐT-VP V v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để chuẩn bị cho năm học 2021-2022 05/08/21
1739/SGDĐT-TCCBQLCL Số 1739 SGDĐT-TCCBQLCL V v công bố điểm chuẩn và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 22/06/21
1694/SGDĐT-TCCBQLCL Số 1694 SGDĐT-TCCBQLCL V v hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 17/06/21
1680/SGDĐT-VP Số 1680 SGDĐT-VP V v cho phép tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới 16/06/21
101/TB-THPTCHL Số 101 TB-THPTCHL V.v tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021-2022 14/06/21
1626/VP-UBND Số 1626 VP-UBND V v chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở và tai nạn đuối nước 11/06/21
1578/SGDĐT-VP Số 1578 SGDĐT-VP V v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích trong dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thông báo số học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật 07/06/21
1469/SGDĐT-TCCBQLCL Số 1469 SGDĐT-TCCBQLCL V v tăng cường công tác chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 27/05/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 282 mục.
trong 15