Văn bản mới nhất
Số 2744 SGDĐT-VP V.v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số 2986 UBND-VP V.v quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 320-KH TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ TW ngày 11 7 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cá
Số 77 KHPH-STP-SGDĐT Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và VPPL cho HS các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Số 2989 UBND-VP thông báo Thông tư số 06 2023 TTBXD ngày 08 9 2023 của Bộ Xây dựng
Số 2738 SGDĐT-TCCBQLCL V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Số 289 VH&TT V.v phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023
Số 2736 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2025
Số 1298 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐINH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
Số 2728 SGDĐT-VP V.v Quán triệt, triển khai thông báo số 127 TB-VP.UBND ngày 30 8 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2728/SGDĐT-VP Số 2728 SGDĐT-VP V.v Quán triệt, triển khai thông báo số 127 TB-VP.UBND ngày 30 8 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 03/10/23
2744/SGDĐT-VP Số 2744 SGDĐT-VP V.v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023 03/10/23
2712/SGDĐT-GDTXMN Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh 29/09/23
2654/SGDĐT-VP Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh 26/09/23
2628/SGDĐT-VP Số 2628 SGDĐT-VP V v triển khai thực hiện Công điện số 825 CĐ-TTg ngày 15 9 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 22/09/23
2606/SGDĐT-KHTC Số 2606 SGDĐT-KHTC V v tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023 - 2024 20/09/23
2562/SGDĐT-VP Số 2562 SGDĐT-VP V.v tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT 15/09/23
2441/SGDĐT-VP Số 2441 SGDĐT-VP V.v phát động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 11/09/23
2358/SGDĐT-GDTXMN Số 2358 SGDĐT-GDTXMN V.v phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về GDMNTT 06/09/23
2348/SDGĐT-KHTC Số 2348 SDGĐT-KHTC V.v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công 30/08/23
2281/SGDĐT-GDPT Số 2281 SGDĐT-GDPT V.v tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024 25/08/23
2272/SGDĐT-GDPT Số 2272 SGDĐT-GDPT V.v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT từ năm học 2023-2024 25/08/23
1961/SGDĐT-VP Số 1961 SGDĐT-VP V v tiếp tục chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 27/07/23
1858/SGDĐT-VP Số 1858 SGDĐT-VP V v chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023 trong các cơ sở giáo dục 19/07/23
1605/SGD&ĐT Số 1605 SGD&ĐT V v công bố điểm chuẩn và xét tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 26/06/23
1560/SGDĐT-VP Số 1560 SGDĐT-VP V v tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về PCCC phòng, chống đuối nước và tuyên truyền, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng 19/06/23
1511/SGDĐT-TCCBQLCL Số 1511 SGDĐT-TCCBQLCL V v thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 16/06/23
1488/SGDĐT-GDPT Số 1488 SGDĐT-GDPT V v thực hiện chuyển trường đối với học sinh trung học từ năm học 2023-2024 14/06/23
1454/SGDĐT-VP Số 1454 SGDĐT-VP V v cung cấp nội dung chi tiết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/06/23
1398/SGDĐT-VP Số 1398 SGDĐT-VP V v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023” 07/06/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 355 mục.
trong 18