Văn bản
  • Số 21 UBND-VX2 v v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • «Trở về
Số hiệu: 21/UBND-VX2
Ngày ban hành: 05/01/22
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1