Văn bản
  • Số 542-CV TU V v triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT TU ngày 16 12 2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 542-CV/TU
Ngày ban hành: 26/12/21
Cơ quan ban hành: TỈNH ỦY QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 4