Văn bản
  • Số 6040 SYT-NVY V v hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trường hợp F1.
  • «Trở về
Số hiệu: 6040 /SYT-NVY
Ngày ban hành: 17/12/21
Cơ quan ban hành: SỞ Y TẾ
Trích yếu:
1 of 2