Văn bản mới nhất
Thư viện văn bản
  • Số 4774 HD-LN Hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị quyết số 309 2020 NQ-HĐND ngày 09 12 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
  • «Trở về
Số hiệu:
Ngày ban hành: 31/12/20
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 34