Hội nghị triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường THCS Yên Thọ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Thực hiện kế hoạch của Huyện và của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hôm nay, ngày 20/02/2013 Trường THCS Yên Thọ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công...

 

Chuyên đề cấp trường “Đổi mới PPDH khai thác hiệu quả các kĩ thuật dạy học”  

Thực hiện kế họach năm học 2012 -2013, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy học tạo điều kiện cho giáo viên trong trường trao đổi rút kinh nghiệm giảng dạy, sáng ngày 23.01.2013 trường THCS Đức Chính tổ chức dạy chuyên đề cấp trường: "Đổi mới phương dạy học khai thác hiệu quả...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
Tin mới nhất