TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC TỔ CHỨC DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI MN CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2021 -2022

Thưc hiện kế hoạch số 1225/KH - PGD&ĐT ngày 27/10/2021 của phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều. Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi mầm non cấp thị xã năm học 2021 -2022.

        Hôm nay ngày 21/12/2021 tại Trường Mầm non Yên Đức có 12/12 giáo viên tham gia dự thi đã hoàn thành xong hai phần thi đảm bảo đúng nội quy, quy chế, kế hoạch của Hội thi.

Một số hình ảnh của Hội thi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất