Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới đóng góp cho sự nghiệp trồng người

(QTV1) Dù ở bất cứ cương vị nào, NGND Lưu Xuân Giới cũng luôn thể hiện sự tâm huyết, say mê sáng tạo tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã Đông Triều cũng như cũng như của ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Những đóng góp của NGND Lưu Xuân Giới đã góp phần tích cực thực hiện đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạoChưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất