Hội nghị bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 18/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Đông Triều, Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho gần 300 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.


Đồng chí Lê Thu Trà - Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc buổi tập huấn

 

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông giới thiệu chương trình tổng thể giáo dục phổ thông cho đội ngũ CBGV-NV các trường học trên địa bàn thị xã

       

         Đổi mới giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Quyết định như: Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Bộ Giáo dục đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018. Theo lộ trình, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức thực hiện từ năm học 2020-2021.

         Để CBQL, giáo viên các trường hiểu về chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đợt bồi dưỡng chuyên môn hè 2019, bên cạnh các nội dung bồi dưỡng đặc thù riêng cho từng cấp học, Phòng GD&ĐT Đông Triều đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên cốt cán cả ba cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS) về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018, làm rõ các vấn đề cơ bản, khái quát nhất như: Vì sao phải đổi mới chương trình; Những điểm mới của chương trình; Kế hoạch dạy học; Lộ trình và điều kiện thực hiện chương trình…

         Hội nghị bước đầu mang đến cho CBQL, giáo viên các nhà trường những nhận thức đúng đắn nhất về chương trình giáo dục phổ thông mới xuất phát từ mục tiêu chuyển từ việc dạy học sinh biết sang dạy học sinh làm thông qua các phương pháp dạy học phân hóa, dạy học tích hợp và dạy học tích cực. Từ đó, giúp học sinh phát triển hài hòa cả phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại.

         Sau Hội nghị, đồng chí Lê Thu Trà- Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã đã chỉ đạo các trường làm tốt công tác truyền thông về chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận khi triển khai, đồng thời tích cực rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu đối với cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021 và trong các năm học tiếp theo.

 

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Phương Thanh - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất