Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2023 - 2024

Ngày 26/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2023 - 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Tâm – Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; Phạm Thị Biển – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã; các đồng chí Lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, của Liên đoàn Lao động thị xã; Các đồng chí trong Ban tổ chức Hội thi, cùng 678 giáo viên được công nhận Giáo viên mầm non dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp thị xã.


     

     Hội thi giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn truyền thống của ngành giáo dục thị xã. Ngay từ đầu năm học, các trường Mầm non, Tiểu học đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi quy mô cấp trường theo quy định tạo nên không khí sôi nổi trong phong trào thi đua " Dạy tốt - Học tốt".

Ban Tổ chức khen thưởng giáo viên tiểu học đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi

 

Ban Tổ chức khen thưởng giáo viên mầm non đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi

     Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2023 - 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 23/12 với sự tham gia 678 giáo viên; trong đó có 397 giáo viên thi Giáo viên dạy giỏi mầm non và 281 giáo viên thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học. Giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học đã thể hiện sự sáng tạo đổi mới trong phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và Ứng dụng  công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cũng như trong công tác chủ nghiệm lớp. Các hoạt động giáo dục đều tập trung lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tiêu chí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành ứng dụng để rèn kỹ năng sống cho học sinh. Kết thúc Hội thi, 397 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên cơ sở giáo dục mầm non dạy giỏi, 281 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2023 – 2024. Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 35 giáo viên mầm non, 24 giáo viên tiểu học đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi.

Ban Tổ chức trao Giấy công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên cơ sở giáo dục mầm non dạy giỏi

 

     Thông qua Hội thi tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện năng lực sư phạm; học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, góp phần thúc đẩy phong trào " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo tự học và sáng tạo". Sau Hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành trong thời gian tới.

Trần Thuyết


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất