Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2023 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về "Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", ngày 29/12/2023, Ngành GD&ĐT thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc" với 02 nội dung: xây dựng mô hình trường học hạnh phúc - giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện người học và Ứng dụng triết lý trường học hành phúc trong xây dựng tiết học hạnh phúc do Tiến sĩ Hoàng Trung Học - Chuyên gia cao cấp về Kỹ năng Lãnh đạo -Trưởng khoa Tâm Lý - Giáo dục - Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, chia sẻ.


     Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Thị ủy viên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Thị Thanh Hường – Phó Trưởng phòng và gần  600 cán bộ quản lý, Chủ tịch công đoàn, Tổ trường chuyên môn, Tổng phụ trác đội, giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn thị xã.

     Trong những năm qua, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của thị xã Đông Triều đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được ngành GD&ĐT thị xã xác định phải tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước tạo sự phát triển bền vững cho giáo dục. Việc xây dựng Trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động đổi mới giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn về triển khai Trường học hạnh phúc để đảm bảo việc thực hiện được đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

     Tại  buổi tập huấn, Tiến sĩ Hoàng Trung Học đã chia sẻ cách thức xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc - giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện người học. Tiến sĩ đã hướng dẫn các học viên hiểu, phân tích, vận dụng được mô hình Trường học hạnh phúc trong thực tiễn nhà trường, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương; triển khai Trường học hạnh phúc theo triết lý giáo dục khai sáng, lấy người học làm trung tâm trong các hoạt động giáo dục và các mối quan hệ cụ thể trong nhà trường, góp phần thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, thực tài, thực chất lượng. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia, trải nghiệm  và thảo luận các  hoạt động cần thực hiện để triển khai xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc tại nơi mình công tác qua các phương pháp: Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, mối quan hệ tích cực, xây dựng môi trường sống tích cực; kỹ năng phân tích và chuyển hóa những giá trị căn bản của mô hình trường học hạnh phúc vào hoạt động quản trị, giáo dục, dạy học; Kỹ năng thiết kế và thi công tiết học theo triết lý "tiết học hạnh phúc" phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đảm nhiệm năm bắt được tiêu chí của một tiết học hạnh phúc. Trường học hạnh phúc đề cao cảm xúc tích cực của mỗi cá thể trong nhà trường, các mối quan hệ tốt đẹp, trên cơ sở tinh thần dân chủ, công bằng, tôn trọng sự khác biệt, lắng nghe lẫn nhau, đồng cảm, yêu thương và chia sẻ.  Tất cả những điều đó góp phần tạo sự chuyến biển căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

     

     Thông qua buổi tập huấn, giúp cho các thầy cô giáo có thêm những kiến thức và góc nhìn mới về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

     Tập huấn xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc là bước đi cơ bản trong việc xây dựng "Trường học hạnh phúc" theo 03 tiêu chí: yêu thương - an toàn - tôn trọng, toàn ngành phấn đấu vì mục tiêu đổi mới giáo dục nhằm tạo các thế hệ học sinh có tâm sáng, trí bền và niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống./.

Phòng GD&ĐT Đông Triều

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất