Hội nghị Tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã

Ngày 04,05/4/2023, tại trường Mầm non Hoa Phượng, Tiểu học Vĩnh Khê và THCS Mạo Khê II, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.


     Với mục đích trang bị những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá, đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác xây dựng cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia; làm rõ các nội dung: hiện trạng chất lượng, điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng tại đơn vị sát thực và hiệu quả hơn; ngày 04,05/4/2023, phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Trần Thị Thắm - HT trường THCS Hưng Đạo - BCV cấp THCS

 

Đ/c Nguyễn Lan Hương - HT trường TH Mạo Khê B - BCV cấp Tiểu học

 

Đ/c Lê Thu Hà - HT trường MN Bình Dương B - BCV cấp Mầm non.

     Tại hội nghị, báo cáo viên đã làm rõ các nội dung: Một số vấn đề chung về chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn công tác tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục: Quy trình tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá, lưu trữ hồ sơ, một số lỗi thường gặp khi triển khai tự đánh giá.

Hình ảnh tại các điểm tập huấn

     Các đồng chí  cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn tiến hành thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại các cơ sở giáo dục và thống nhất triển khai thực hiện.

 

CMTHCS

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất