Đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 đối với Trường Mầm non Hoàng Quế và Trường Mầm non Yên Thọ

Ngày 06/01/2021, đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã khảo sát chính thức để đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Mầm non Hoàng Quế, trường Mầm non Yên Thọ. Làm việc với Đoàn có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên 2 nhà trường.


          Tại buổi khảo sát, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã nghe lãnh đạo 2 nhà trường báo cáo kết quả công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của đơn vị; nghiên cứu hồ sơ minh chứng, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của từng trường đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non của Bộ GD&ĐT. Qua kiểm tra, đối chiếu theo các các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, trường Mầm non Hoàng Quế và trường Mầm non Yên Thọ đều đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

          Kết luận tại buổi khảo sát, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền thị xã, sự tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sắp xếp đội ngũ đối với 2 trường; đánh giá cao sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, sự tích cực của đội ngũ CB, GV, NV trong đổi mới nội dung và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại các nhà trường, gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới hiện nay.

          Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị: Trong thời gian tới, trường MN Hoàng Quế và trường MN Yên Thọ cần chủ động phát huy những thế mạnh của nhà trường trong từng tiêu chuẩn, tiêu chí, kịp thời xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm yếu đã xác định trong quá trình tự đánh giá và đã được Đoàn đánh giá ngoài tham gia khuyến nghị, tư vấn, hướng dẫn. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tích cực chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, Chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đầu tư các nguồn lực, nhằm duy trì nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia của hai nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh

 

 

Bộ phận chuyên môn Mầm non


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất