Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp thị xã, năm học 2022 – 2023

Ngày 15/4, tại trường mầm non Hoa Lan (ở phường Mạo Khê), Phòng GD&ĐT thị xã tổ chức Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp thị xã – Năm học 2022 – 2023. Tới dự có đồng chí Vũ Mạnh Huyền – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Mạo Khê; đồng chí Vũ Thị Thanh Hường – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã; Cán bộ phụ trách cấp học mầm non và đại diện CBQL, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thị xã.


     Tham dự chuyên đề, các đại biểu đã được quan sát môi trường vật chất trong và ngoài các nhóm, lớp; Dự giờ các hoạt động giáo dục trẻ ở các độ tuổi; Nghe báo cáo của trường Mầm non Hoa Lan về nội dung xây dựng môi trường xã hội, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, công tác đánh giá trẻ tại đơn vị; Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện chuyên đề trong năm học 2022-2023.
     Thông qua tổ chức chuyên đề nhằm cụ thể hóa các tiêu chí cần đạt được trong từng nội dung nhiệm vụ của chuyên đề bằng hoạt động thực tế của trường mầm non; Giúp CBQL, GVMN cốt cán được quan sát, thảo luận, nắm bắt được cách thức tổ chức chuyên đề về các nội dung: Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức đánh giá trẻ được tổ chức thực hiện tại các trường học. Đồng thời, thống nhất tổ chức thực hiện chuyên đề trong các cơ sở giáo dục mầm non.
     Phát biểu kết luận chuyên đề, đồng chí Vũ Thị Thanh Hường – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã yêu cầu: Các trường mầm non, các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thị xã căn cứ kế hoạch chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021- 2025 và từng năm của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của đơn vị; Thực hiện rà soát các điều kiện thực hiện chuyên đề, đánh giá điều kiện thực tế so với các tiêu chí, có các biện pháp để nâng cao chất lượng các nội dung đạt được các tiêu chí theo kế hoạch; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung: Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt nội dung xây dựng Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ; phát huy được mọi nguồn lực xây dựng môi trường nhà trường thân thiện, an toàn, hạnh phúc. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức để tạo mặt bằng chung về năng lực nghiệp vụ cho toàn thể giáo viên trong đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tổ chức đánh giá trẻ theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên đề của đơn vị, xác định mức độ đạt được của các nội dung đã thực hiện từ đó có giải pháp duy trì phát triển và cải tiến chất lượng trong những năm học tiếp theo.
Đinh Yến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất