Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã

Sáng ngày 26/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều
tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Lớp bồi dưỡng và tập huấn được tổ chức dưới hình thức học trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19.


     Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn đợt này, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã được nghe Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tình hình thế giới, trong nước, của tỉnh và của thị xã trong những tháng qua của năm 2021; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh, của thị xã. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo.
     Đồng thời, các học viên còn được nghe phổ biến về Kết luận số 01/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; Nghe phổ biến Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc". Những đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghe phổ biến Nghị quyết số 04/2020 về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Tập huấn về việc rèn luyện khả năng tự học và sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.
     Ngoài việc thực hiện viết bài thu hoạch, sau khi hoàn thành xong lớp bồi dưỡng và tập huấn này, Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã sẽ chủ động lựa chọn nội dung, hình thức xây dựng Kế hoạch Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm đối với học sinh trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương và của nhà trường.
     Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:
 
 
 
 
 
Trần Thuyết – Lê Đại


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất