Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài ca Người giáo viên nhân dân
2 Chiều Hạ Long
3 Đông Triều Đất mẹ thân yêu
4 Em yêu đất mỏ quê em
5 Hạ Long biển nhớ
6 Mái đình làng biển
7 Nơi vòng cung Đông Bắc
8 Tình ca người thợ mỏ
9 Tôi là Người Thợ lò
10 Tôi về đây nghe sóng
11 Trên đỉnh Phù Vân
12 Vòng cung núi quê tôi
Hiển thị 12 mục.
trong 1