Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài giảng về:
Hiệu trưởng sử dụng CNTT trong quản lý trường phổ thông
2 Bài giảng:
Hiệu trưởng quản lý CNTT trong nhà trường
3 Báo cáo tham luận
Chuẩn kiến thức-Chuẩn kỹ năng
4 Báo cáo trường THCS Mạo Khê II về:
Tăng cường dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng đối với bộ môn Toán nhằm nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường
5 Báo cáo trường THCS Trang An về:
Công tác chỉ đạo của tổ về việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc “Dạy học theo chuẩn kiến thức- chuẩn kỹ năng đối với các bộ môn khoa...
6 Báo cáo trường THCS Xuân Sơn về:
THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐỐI VỚI MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
7 Báo cáo xã Bình Khê về:
Xây dựng CSVC trường miền núi
8 Bình giảng Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng
Bình giảng nhan đề ‘Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng
9 Bình giảng nhan đề Bến quê trong văn bản “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu
10 CÁC THAM LUẬN TẠI HN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012
Tham luận của MN Hồng Phong
11 Đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều
Qua 10 câu thơ của đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều”, hãy làm rõ nét bút hiện thực, tài hoa trong nghệ thuật tả người của Nguyễn Du.
12 Làm văn biểu cảm - Loài cây em yêu
Tập làm văn biểu cảm Đề bài: Loài cây em yêu
13 Tham luận của đ c Lưu Xuân Giới-Trưởng phòng GD&ĐT tại Hội thảo CNTT của Sở GD&ĐT năm học 2012-2013
Hiển thị 13 mục.
trong 1