Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 CHÙA HỒ THIÊN DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA
Chùa Hồ Thiên là công trình xây dựng từ Đời Trần Là di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 2006 Địa chỉ: xã Bình Khê, huyện Đông...
2 Huyện Đông Triều giới thiệu bài hát: Vòng cung núi quê tôi
3 CHÙA BẮC MÃ DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA
Chùa Bắc Mã (Phúc Chí Tự) - Trung tâm chiến khu Đông Triều. Là công trình kiến trúc thời Trần. Là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đã được xếp...
4 DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA CHÙA QUỲNH LÂM
Chùa Quỳnh Lâm, là di tích cấp Quốc gia đã được xếp hạng theo quyết định số 2009 VHQĐ Ngày 15 tháng 11 năm 1991 Địa chỉ: Tràng An – Đông Triều -...
5 DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA CHÙA NGỌA VÂN
Chùa Ngọa Vân, Là công trình Quốc gia Là di tích Văn hóa-Lịch sử, đã được xếp hạng theo quyết định 55/2006/QĐ-BVHTTcủa Bộ Văn hóa thể thao ngày...
6 Khu di tích Lịch sử -Văn hoá: Đền thờ và Lăng mộ các vua Trần
Là di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc giatheo Quyết định số 313 ngày 28 tháng 4 năm 1962. Địa chỉ di tích: Xã An Sinh - Huyện Đông...
7 CỤM DI TÍCH LỊCH SỦ- THẮNG CẢNH YÊN ĐỨC
Là Di tích lịch sử - văn hóa. Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 2015-VH/QĐ ngày 16 tháng 12 năm 1993. Địa chỉ di tích:...
8 Di tích lịch sử văn hóa Đình – Chùa Hổ Lao nơi thành lập Đệ tứ chiến khu
Là công trình: Kiến trúc tôn giáo – tín ngưỡng, là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia theo quyết...
9 Đông Triều-Trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhà Trần 1225-1400
Phần 4
10 Đông Triều, Trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhà Trần
Phần 3
11 Đông Triều-Trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhà Trần
12 Đông Triều - Trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhà Trần 1225-1400
Phần 1
13 DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA CHÙA MĨ CỤ
Chùa Mĩ Cụ tên chữ là Sùng Khánh Tự, tọa lạc trên sườn một ngọn núi có hình con rùa thường gọi là núi Chè, ở độ cao 30m, vị trí dựng chùa theo dân...
14 Nguồn Tài nguyên của tỉnh Quảng Ninh
15 Các Di tích Lịch sử Văn hoá - Xếp hạng cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Đông Triều
Tiềm năng-Cơ hội-Phát triển Du lịch tâm linh
16 Điều kiện tự nhiên-xã hội huyện Đông Triều
17 Chùa Quỳnh Lâm - Đệ nhất danh lam cổ tích của nước An Nam
Từ Hà Nội, xuôi theo quốc lộ 18, đến ngã tư Đông Triều (Quảng Ninh), rẽ trái và đi khoảng 3,5 km nữa, du khách sẽ đến một trong những di tích Phật...
Hiển thị 17 mục.
trong 1