Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bài tập Thực hành trên Microsoft Excel
2 Đề thi học sinh giỏi THCS Môn Tin học
3 Đề thi khối Cán bộ công chức trẻ tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2016
4 Đề thi tin học trẻ cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2017 Chi tiết liên hệ Tổ CNTT-Phòng GD&ĐT để nhận pass (điện thoại giờ hành chính: 02033.671.600)
5 Đề thi Tin học trẻ huyện Đông Triều lần thứ 3 - năm 2013 Chi tiết xin liên hệ với bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT để nhận pass (SĐT: 033.3671600)
6 Đề thi Tin học trẻ huyện Đông Triều lần thứ 4 - năm 2014 Chi tiết xin liên hệ với bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT để nhận pass (SĐT: 033.3671600)
7 Đề thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ 5 - năm 2015 Chi tiết liên hệ: Bộ phận CNTT của Phòng GD&ĐT (SĐT: 033.3671600) để nhận pass
8 Đề thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều năm 2017
9 Đề thi tin học trẻ thị xã Đông Triều năm 2018 Chi tiết liên hệ Tổ CNTT-Phòng GD&ĐT để lấy mật khẩu (sđt: 0203.3671.600)
10 Đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2013 Bảng A
11 Đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2015 (Chi tiết xin liên hệ bộ phận CNTT-Phòng GD&ĐT. SĐT: 033.3671600 để nhận pass)
12 Đề thi Tin học trẻ-các tỉnh, thành phố trong nước
13 Một số đề luyện thi: Giải toán trên máy tính cầm tay
14 Một số đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh tham khảo Các đơn vị có thể liên lạc với Bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT (SĐT: 0333.671600) để lấy mật khẩu cho các đề thi (tham khảo
15 Tin học trẻ Quốc gia Các đề thi THT Quốc gia
16 Tin học trẻ-Quảng ninh
Hiển thị 16 mục.
trong 1