Tài nguyên
../document-library/pdf Luật Ngân sách nhà nước
Số hiệu: 83/2015/QH13
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Xem trước
1 of 51
Kích thước: 666,8k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 505
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình
Chưa có lời bình nào. Bắt đầu