Tài nguyên
../document-library/pdf Bộ Luật lao động
Số hiệu: 45/2019/QH14
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Xem trước
1 of 84
Kích thước: 43.559,9k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 665
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình
Chưa có lời bình nào. Bắt đầu