Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 14/10/2011 BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16...
2 Chỉ thị số 26 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
3 Nghị quyết: V v thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh
4 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
5 QĐ 258 của Chính phủ V v lấy ngày 11 6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước
6 Quyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
7 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
8 Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
9 Quyết định số 1677 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
10 Quyết định số 342 QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
11 Quyết định số 51 của Chính phủ về Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên...
12 Số 1049 QĐ-TTg Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
13 Số 2295 QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
14 Số 24 CT-TTg CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC AN TOÀN, BẢO ĐẢM CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
15 Số 2918 QĐ-CTN V v Phong tặng Nhà giáo Nhân dân
16 Số 307 QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh
17 Số 34 CT-TTg CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
18 Số 527 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Công nhận huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
19 Số 05 CT-TTg CHỈ THỊ Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra
20 Số 1702 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 32 mục.
trong 2