Đại hội Công đoàn trường Tiểu học Tràng An nhiệm kỳ 2023-2028 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-LĐLĐ ngày 21/6/2022 và Hướng dẫn số 74/HD-LĐLĐ ngày 12/8/2022 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã Đông Triều lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Chiều ngày 06/01/2022, Công đoàn trường Tiểu học Tràng An long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Tin mới nhất