Hôm nay: Thứ năm, ngày 09 / 02 / 2023
9 giờ 00

Đ/c Hoàng Quang Phong - PTP, dự Tổng kết Cuộc thi KHKT học sinh trung học tỉnh QN năm học 2022 - 2023, tại TP Hạ Long - QN.