HƯỚNG DẪN XEM CAMERA GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. Đối với trình duyệt Internet Explorer

2. Đối với trình duyệt Google Chrome

3. Đối với trình duyệt Cốc Cốc (tài liệu đang biên soạn)

4. Đối với trình duyệt firefox (Tài liệu đang biên soạn) 

Trường TH An Sinh A
Trường TH An Sinh B
Trường TH Bình Dương
Trường TH Bình Khê I
Trường TH Bình Khê II
Trường TH Đức Chính
Trường TH Hoàng Quế
Trường TH Hồng Thái Đông
Trường TH Hồng Thái Tây
Trường TH Hưng Đạo
Trường TH Kim Đồng
Trường TH Kim Sơn
Trường TH Lê Hồng Phong
Trường TH Mạo Khê A
Trường TH Mạo Khê B
Trường TH Nguyễn Huệ
Trường TH Nguyễn Văn Cừ
Trường TH Quyết Thắng
Trường TH Tân Việt
Trường TH Thủy An
Trường TH Tràng An
Trường TH Tràng Lương
Trường TH Việt Dân
Trường TH Vĩnh Khê
Trường TH Xuân Sơn
Trường TH Yên Đức
Trường TH Yên Thọ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu