HƯỚNG DẪN XEM CAMERA GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. Đối với trình duyệt Internet Explorer

2. Đối với trình duyệt Google Chrome

3. Đối với trình duyệt Cốc Cốc (tài liệu đang biên soạn)

4. Đối với trình duyệt firefox (Tài liệu đang biên soạn) 

 

Trường THCS An Sinh
Trường THCS Bình Dương
Trường THCS Bình Khê
Trường THCS Đức Chính
Trường THCS Hoàng Quế
Trường THCS Hồng Thái Đông
Trường THCS Hồng Thái Tây
Trường THCS Hưng Đạo
Trường THCS Kim Sơn
Trường THCS Lê Hồng Phong
Trường THCS Mạo Khê I
Trường THCS Mạo Khê II
Trường THCS Nguyễn Du
Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Trường THCS Nguyễn Huệ
Trường THCS Tân Việt
Trường THCS Thủy An
Trường THCS Tràng An
Trường THCS Tràng Lương
Trường THCS Việt Dân
Trường THCS Xuân Sơn
Trường THCS Yên Đức
Trường THCS Yên Thọ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu