HƯỚNG DẪN XEM CAMERA GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG

1. Hướng dẫn xem khi dùng trình duyệt Internet Explorer 

2. Hướng dẫn xem khi dùng trình duyệt Google Chrome

3. Hướng dẫn xem khi dùng trình duyệt coccoc

 

Trường MN An Sinh A
Trường MN An Sinh B
Trường MN Bình Dương A
Trường MN Bình Dương B
Trường MN Bình Minh
Trường MN Đức Chính
Trường MN Hoa Anh Đào
Trường MN Hoa Lan
Trường MN Hoa Mai
Trường MN Họa Mi
Trường MN Hoa Phượng
Trường MN Hoàng Quế
Trường MN Hồng Thái Đông
Trường MN Hồng Thái Tây
Trường MN Hưng Đạo
Trường MN Huy Hoàng
Trường MN Kim Sơn
Trường MN Lê Hồng Phong
Trường MN Nguyễn Huệ
Trường MN Sao Mai
Trường MN Sơn Ca
Trường MN Tân Việt
Trường MN Thủy An
Trường MN Tràng An
Trường MN Tràng Lương
Trường MN Việt Dân
Trường MN Xuân Sơn
Trường MN Yên Đức
Trường MN Yên Thọ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu