Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chào mừng tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (30/10/1963-30/10/2023)!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1838 PGD&ĐT HƯỚNG DẪN tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Số 1830 PGD&ĐT V.v đăng kí tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tinh năm 2024
Số 1828 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia tập huấn nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2023-2024
Số 1811 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 1809 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự tập huấn chuyên đề về nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tin học cấp THCS
Số 1803 PGD&ĐT V.v tiếp tục tăng cường khai thác hiệu quả thiết bị, hệ thống LMS, phòng học, phòng điều hành của dự án ứng dụng CNTT tiên tiến và dự án trường học thông minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục
Số 1805 PGD&ĐT V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 1804 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự tập huấn phương pháp tổ chức Chuyên đề thực hành Lịch sử
Số 696 QĐ-BTC V.v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích môn thi Đẩy gậy HKPĐ thị xã lần thứ XI, năm 2023-2024
Số 1748 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2023-2024
Số 1740 PGD&ĐT V.v tổ chức góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9
Số 1721 PGD&ĐT về việc thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá GV, CBQL sau bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 4, lớp 8
Số 1713 PGD&ĐT V.v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 25 TT-BGDĐT
Số 1712 PGD&ĐT V.v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng dạy và học Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong chương trình GDPT 2018 cấp THCS
Số 1676 PGD&ĐT V v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã
Số 1666 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS THCS
Số 1555 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hoi thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, nam hoc 2023-2024
Số 1556 PGD&ĐT V.v hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 3398 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề dạy học môn Nghệ thuật Âm nhạc, Mĩ thuật cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số 7576 VP.UBND-VHXH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ GD &ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lương người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 3376 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2030
Số 5607 CCTKVUQ-TTTBTK V.v chính sách thuế một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Số 3464 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH tặng bằng khen cho 01 nhóm tác giả đạt giải Nhất và 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên nhi đồng tỉnh Qn lần thứ VIII năm 2023
Số 3360 KH-BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Bóng đá - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đăng cai
Số 276 KH-UBND KẾ HOẠCH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số 281 KH-UBND KẾ HOẠCH Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chỉ thị số 38 - CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong nâng cao chất lượng GDPT tỉnh QN giai đoạn 2023-2025
Số 2767 STTTT-TTBCXB V v hướng dẫn tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh
Số 3282 KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Võ Vovinam - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà đăng cai
Số 2996 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Kết luận số 1026-KL TU ngày 11 7 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đ
Số 3200 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023 – 2024
Số 201 KH-BTC KẾ HOẠCH tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh QN lần thứ IX,năm 2022-2023
Số 3191 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024
Số 3181 SGDĐT-VP V.v Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 3580 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Quyết định số 71 QĐ- TTg ngày 10 2 2023 của Thủ tướng Chính phủ
Sô 24-CTr TU Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Số 3545 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 2023 NQ-HĐND ngày 31 10 2023 của HĐND tỉnh
Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2025
Số 238 TB-UBND Thông báo Chương trình dự chúc mừng, động viên các nhà trường, thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt nam
Số 243KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 3401 UBND-VP.TH 07 V.v thông báo văn bản mới ban hành Thông tư số 09 2023 TT-BXD về sửa đổi 1 2023 QCVN 06 2022 BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Số 294 KH-BTC KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức giải võ cổ truyền- Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 3365 UBND-LĐTBXH V.v đảm bảo môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em
Số 232 TB-UBND Thông báo kết luận phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 10 năm 2023
Số 288 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Số 282 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3209 UBND-VP V.v ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thốn chỉ tiêu cấp huyện, cấp xã
Số 3219 UBND-NV V.v một số nội dung công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn thị xã
Số 285 KH-UBND KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát công tác ATTP- Y tế trường học tại các cơ sở giáo dục đào tạo có bếp ăn bán trú trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 2996 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác ATTP- Y tế trường học thị xã Đông Triều
Số 3224 UBND-VP V.v hướng ứng Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng LOGO , khẩu hiệu SLOGAN và Mô phỏng ứng dụng điện tử APP của Bộ pháp điển Việt Nam
Số 2988 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 558 BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023
Số 278 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Số 19 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định hướng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số 63 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Sửa đổi bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Số 06 2023 TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê
Số 2775 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên cức giáo vụ
Số 2774 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thư viện
Số 71 2023 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Nghị định số 112 2020 NĐ-CP ngày 18 9 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số 372 TB-VPCP THÔNG BÁO kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Tổ trưởng tổ công tác thủ tục cải cách thủ tục hành chính tại phiên họp thứ 1 của tổ ngày 08 9 2023
Số 2457 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục
Số 361 TB-VPCP THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục
Số 4771 BGDĐT-CNTT V.v Hướng dẫn thực hiện hiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 15 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
Số 55 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số 2389 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Bằng khen
THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Calendar
Today: Tuesday, 05 / 12 / 23
Khai giảng năm học 2023-2024
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Details
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Details
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Details
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Details
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Details
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Details
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Details
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Details
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Details
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Details

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Tủ sách pháp luật
Video clip
To enable view this clip, click-here.

»More

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Visitors: 303,479,821
 Is Online: 901
 In there: 6 members