Văn bản mới nhất
Số 502 SGDĐT-GDPT V v chuyển trường và tiếp nhận học sinh THCS, THPT
Số 199 PGD&ĐT V v báo báo việc thực hiện chi trả chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Số 187 PGD&ĐT V v đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường
Số 196 PGD&ĐT V v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, viên chức, người lao động tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số 1020 UBND V v tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số 162 PYT VV hướng dẫn triển khai QUyết định số 1053 QĐ-BYT ngày 06 02 2021 của Bộ Y tế
Số 593 UBND Về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập tập trung tại trường
Số 578 UBND V.v thông báo văn bản mới ban hành
Số 559 UBND V.v tăng cường, kỷ cương hành chính nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số 34-CV BCĐ V v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
Văn bản
Match of the following fields:
code-number Title Description
Content Source:

code-number Abstract issue-date Download
559/UBND Số 559 UBND V.v tăng cường, kỷ cương hành chính nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 26/02/21
578/UBND Số 578 UBND V.v thông báo văn bản mới ban hành 26/02/21
593/UBND Số 593 UBND Về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập tập trung tại trường 26/02/21
570/UBND Số 570 UBND Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 25/02/21
513/UBND Số 513 UBND V v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã 22/02/21
491/UBND Số 491 UBND Về việc xử lý trường hợp khai báo y tế không trung thực 19/02/21
436/UBND Số 436 UBND V.v hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc theo quyết định 3986 QĐ- BYT và QĐ 3468 QĐ- HYT của Bộ Y tế 18/02/21
430/UBND Số 430 UBND triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã 17/02/21
413/UBND Số 413 UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 16/02/21
427/UBND Số 427 UBND V.v Triển khai Nghị quyết số 310 2020 NQ-HĐND ngày 09 12 2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh 16/02/21
408/UBND Số 408 UBND Về việc bổ sung một số nội dung chỉ đạo tại Công văn số 404 UBND ngày 14 02 2021 của UBND thị xã 15/02/21
410/UBND Số 410 UBND Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 15/02/21
404/UBND Số 404 UBND Về việc triển khai các hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới 14/02/21
401/UBND Số 401 UBND V v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Tết nguyên đán Tân Sửu 13/02/21
397/UBND Số 397 UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 09/02/21
01/TB-UBND Số 01 TB-UBND Thông báo lịch trực tết của tổ truy vết phòng chống dịch COVID-19 thị xã 09/02/21
399/UBND Số 399 UBND Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 09/02/21
440/UBND Số 440 UBND V.v triển khai Quyết định số 1053 QĐ- BYT ngày 06 02 2021 của Bộ Y tế 09/02/21
367/UBND Số 367 UBND V.v chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CT- TTg ngày 31 3 2020 của thủ tướng Chính phủ 07/02/21
336/UBND Số 336 UBND Về việc tích cực tuyên truyền nhân dân tự nguyện tham gia đăng ký xét nghiệm dịch vụ sàng lọc Covid-19 06/02/21
Showing 1 - 20 of 216 results.
of 11