Đông Triều khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Sáng ngày 01/10/2018 tại trường THCS Hồng Thái Tây, xã Hồng Thái Tây thị xã Đông Triều đã tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"No comments yet. Be the first.

Others:
Tin mới nhất