Tài nguyên
  • Document
../document-library/doc CHÙA BẮC MÃ DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA
Author: Ban Tuyên giáo-Huyện Ủy Đông Triều
Abstract:

 Chùa Bắc Mã (Phúc Chí Tự) - Trung tâm chiến khu Đông Triều. Là công trình kiến trúc thời Trần.

Là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đã được xếp hạng theo quyết định số 2379QĐ/BT ngày 5 tháng 9 năm 1994. Địa chỉ: Thôn Bắc Mã - xã Bình Dương - huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Size: 25,237.5k
Download: Click on here to download    View Document
# of Downloads: 6436
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments