Tài nguyên
  • Document
../document-library/doc Khu di tích Lịch sử -Văn hoá: Đền thờ và Lăng mộ các vua Trần
Author: Ban Tuyên giáo-Huyện Ủy Đông Triều
Abstract:

  Là di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc giatheo Quyết định số 313 ngày 28 tháng 4 năm 1962.

  Địa chỉ di tích: Xã An Sinh - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
Size: 188.0k
Download: Click on here to download    View Document
# of Downloads: 6561
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments