Tài nguyên
Match of the following fields:
Title Description
Content Source:
Bài ca Người giáo viên nhân dân Bài ca Người giáo viên nhân dân
Chiều Hạ Long Chiều Hạ Long
Đông Triều Đất mẹ thân yêu Đông Triều Đất mẹ thân yêu
Em yêu đất mỏ quê em Em yêu đất mỏ quê em
Hạ Long biển nhớ Hạ Long biển nhớ
Mái đình làng biển Mái đình làng biển
Nơi vòng cung Đông Bắc Nơi vòng cung Đông Bắc
Tình ca người thợ mỏ Tình ca người thợ mỏ
Tôi là Người Thợ lò Tôi là Người Thợ lò
Tôi về đây nghe sóng Tôi về đây nghe sóng
Trên đỉnh Phù Vân Trên đỉnh Phù Vân
Vòng cung núi quê tôi Vòng cung núi quê tôi