Tài nguyên
../document-library/ppt Bài 16: Định dạng văn bản
code-number: Bài 16
Author: GV Dương Thùy Giang - THCS Kim Sơn
Abstract:

Bài giảng trình chiếu trên Powerpoint

Play

(Note: play-media-note=Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)

Size: 1,821.5k
Download: Click on here to download    View Document
# of Downloads: 641567
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments