Asset Publisher

UBND huyện duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo

UBND huyện duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều đã đánh giá cao lợi ích và tính ưu việt của Đề án đối với người dạy và mọi người học. Đồng chí đề nghị Phòng GD&ĐT tiếp tục có các giải pháp xây dựng Đề án để đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra, sớm đưa cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử vào sử dụng.


         

Đ/c Trần Văn Vinh - Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều chủ trì cuộc họp

          Chiều ngày 30/3, UBND thị xã Đông Triều tổ chức họp nghe báo cáo Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

           Đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có lãnh đạo các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin.

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT trình bày cấu trúc và nội dung Đề án

          Tại cuộc họp Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã trình bày cấu trúc và nội dung của Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Đề án gồm 3 phần: Sự cần thiết và các cơ sở pháp lý xây dựng đề án; thực trạng của hệ thống CNTT và việc ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy cảu các trường tại thị xã Đông Triều; mục tiêu nhiêm vụ và giải pháp vận hành hệ thống. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4 Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức khai trương cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo và đến tháng 6 sẽ viết báo cáo nghiệm thu và bàn giao hoàn thành, hoàn thiện thủ tục, nghiêm thu quyết toán.

            Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều đã đánh giá cao lợi ích và tính ưu việt của Đề án đối với người dạy và mọi người học. Đồng chí đề nghị Phòng GD&ĐT tiếp tục có các giải pháp xây dựng Đề án để đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra, sớm đưa cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử vào sử dụng.

                                                   Thu Phương