Asset Publisher

Trường Tiểu học Thị trấn Đông Triều tổ chức ký cam kết An toàn giao thông và phong trào "5 không"

Trường Tiểu học Thị trấn Đông Triều tổ chức ký cam kết An toàn giao thông và phong trào "5 không"

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2014 trường Tiểu học Thị trấn Đông Triều tổ chức ký cam kết An toàn giao thông tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường.


Đây là việc làm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh đồng thời làm cơ sở cho việc hình thành văn hóa giao thông cho mọi người khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó nhà trường còn lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, trong các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ.

 Cũng trong buổi sáng cùng ngày nhà trường đã tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết phong trào "5 không". Thực hiện tốt phong trào "5 không" góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, lành mạnh và an toàn.

 

          Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh kí cam kết phong trào "5 không".

 

Nguyễn Thị Huế