Asset Publisher

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức kiểm tra viết bài thu hoạch bồi dưỡng hè cho CBGV năm học 2015 - 2016.

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức kiểm tra viết bài thu hoạch bồi dưỡng hè cho CBGV năm học 2015 - 2016.

Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều Sáng ngày 15/8/2015, trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức kiểm tra viết bài thu hoạch bồi dưỡng hè năm học 2015 - 2016 cho toàn thể cán bộ, giáo viên.


       Thực hiện kế hoạch số 434/KH-PGD&ĐT ngày 28/7/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều và thông báo số 510/TB -PGD&ĐT ngày 28/7/2015 V/v Hướng dẫn bồi dưỡng hè 2015 cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học. Sáng ngày 15/8/2015, trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức kiểm tra viết bài thu hoạch bồi dưỡng hè năm học 2015 - 2016 cho toàn thể cán bộ, giáo viên.

     Chương trình bồi dưỡng hè từ ngày 5/8 đến hết ngày 10 /8/2015 dưới sự hướng dẫn của đồng chí Vũ Thị Hồng - Hiệu trưởng nhà trường và 3 giáo viên cốt cán. Các nội dung được nhà trường tập trung chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên: Cách đánh giá học sinh theo TT 30/2014/TT- BGDĐT; Áp dụng mô hình trường học mới VNEN; Sử dụng phòng học thông minh; Cách ra đề theo 3 mức độ; Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; điều chỉnh, bổ sung bài hướng dẫn học thông qua nghiên cứu bài học, học tập lại các phần mềm dạy học…

      Buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc. Mỗi đồng chí giáo viên thể hiện sự hiểu biết và những kiến thức mà mình lĩnh hội được trong đợt tập huấn vào bài thu hoạch cá nhân. Đợt tập huấn giúp các đồng chí trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng cần thiết, các nội dung điều chỉnh…nhằm đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Đó chính là một trong những điều kiện quyết định để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

            Một số hình ảnh tiêu biểu:

Các đồng chí cán bộ, giáo viên nghiêm túc viết bài thu hoạch

                                                 Nguyễn Thị Huế